Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

HR

HR Partner

  Industrieparken 20-32, Copenhagen

Overview

HR-partner til InterXion!

Om stillingen

Hos Interxion står HR stærkt, og vi byder velkommen til et HR-team, der har reelle muligheder for at skabe forandring. Dine arbejdsopgaver er typiske for rollen og spænder over hele HR-området, hvor du i perioder kan komme ud for at skulle fokusere på et specifikt felt, der varierer alt efter virksomhedens behov. Du vil få masser af plads til selvstændigt arbejde inden for forskellige HR-områder, f.eks. i tæt samarbejde med vores HR Manager og dine HR-kolleger at udvikle løsninger, der understøtter virksomheden bedst muligt. Dit arbejde berører således områder inden for f.eks.:

 • rehabilitering
 • oprettelse og opdatering af rutiner og politikker
 • arbejdsretlige spørgsmål
 • HR-administration
 • performance management
 • coaching af chefer og medarbejdere
 • successionsplanlægning
 • employer branding og udvikling af rekrutteringskanaler
 • competence supply & development, herunder rekruttering og karriereplanlægning

Din profil

Du har passion for HR-området, som du har arbejdet med i 5-10+ år, og du har en relevant videregående uddannelse. Du er en skarp rekrutteringsekspert, er vant til at coache ledere i forskellige situationer og påtager dig sammen med dine HR-kolleger at udvikle vores chefer til at blive branchens bedste ledere. Du har viden og erfaringer, som du gerne vil dele med os, og du er en stærk teamplayer, der også ønsker at lære af andre. Du har en can-do-attitude og påtager dig opgaver, som du mener, bør løses, og fører dem i mål.  Som person er du kommunikativ, har integritet, forstår andres perspektiv, er fleksibel og kan håndtere et højt arbejdstempo via evnen til at prioritere. Kolleger beskriver dig som professionel, saglig og dygtig til at opbygge langsigtede relationer med et bredt kontaktnet. Da vi dagligt bruger engelsk i virksomheden, skal dine engelskkundskaber være gode i både skrift og tale.

Stillingen er en fastansættelse på Interxions kontor i Ballerup. Du er velkommen til at kontakte HR Manager Elin Thollin, hvis du har spørgsmål. Indsend din ansøgning og dit CV herunder. Udvælgelsen sker løbende, så søg så hurtigt som muligt, dog senest den 21 december.

 

 

HR partner for InterXion!

About the position

At Interxion, HR is a symbol of strength, welcome to an HR team with muscles to create real change. Your duties will be typical of the role, spanning the entire HR function, where at times you may be required to focus on a particular area, depending on the company's needs. You will be offered plenty of scope to work independently in various HR areas, as well as develop solutions to provide optimum support for the business in close cooperation with the HR manager and your HR colleagues. You will be working, therefore, in areas such as:

 • Rehabilitation
 • Drawing up and updating procedures and policies
 • Employment law issues
 • HR administration
 • Performance management
 • Coaching of managers and employees
 • Succession planning
 • Employer branding and development of recruitment channels
 • Competence supply & development, including recruitment and career planning

Your profile

You have a passion for the HR area, which you have been working in for 5–10+ years, and have, as a basis, relevant university-level education. You are an incisive recruiter and used to coaching managers in different situations as well as, jointly with your HR colleagues, taking on the task of developing our managers into the best leaders in the industry. You have knowledge and experience you would like to share with us, and you are a strong team player who also likes to learn from others. You have a can-do attitude, seize tasks you can see need addressing and see them through to solution.  As a person, you are also communicative, have integrity, understand others' perspectives, are flexible, and can work fast thanks to your good ability of prioritising. Colleagues describe you as professional, businesslike, good at building long-term relationships with a broad network of contacts. As we use English daily, you need to be proficient in both spoken and written form.

The position is a permanent position with employment at Interxion's office in Ballerup, Copenhagen. If you have any questions, please contact HR Manager Elin Thollin, Register your application and CV below. Selection is ongoing, so apply as soon as possible, but no later than 21 December 2021.

Your future colleagues

“Everyone shares the same passion to drive Digital’s success.”

Claudia C.
Director HR, APAC

“We have great, talented people who are easy to work with.”

Ashura J.
Benefits Manager, Dallas, TX