Join our Talent Network
Skip to main content

Site Assistant

  Stockholm
Position Title: Site Assistant
Location: Stockholm

Är du serviceinriktad och har en känsla för teknik? Då kan det vara just dig som vi söker till vårt datacenter i Stockholm! Du har en ”det fixar jag” attityd där inget är för stort eller för litet. Har du kanske tidigare arbetat som fastighetsskötare eller allt-i-allo peron och vill nu bli en del av ett stort globalt företag som är ledande i deras branch. Ja? Fortsätt då läsa! 

 

Din roll

Som Site Assistant kommer du att arbeta i en bred roll med varierande arbetsuppgifter. Du stödjer de dagliga underhållsuppgifterna i driften och har ett öga för sådant som behöver åtgärdas, stort som smått. Det kan vara allt ifrån varuleveranser som behöver hanteras till att säkerhetsställa att vår site är i ordning utifrån de rutiner och kvalitetsstandarder som finns. Du kommer ha kontakt med kunder, leverantörer och kollegar som behöver din hjälp. 

I rollen som Site Assistant är du en del av vår Operations-avdelning som består av två team. Customer Service som arbetar direkt mot våra kunder och supporterar dem med en rad olika dagliga uppgifter. Facility ser till så att all vår kritiska infrastruktur fungerar på en optimal nivå hela året om. Det är viktigt för oss, att man har ett fokus på våra kunder och att vi använder vårt starka teamwork till att uppfylla kundernas förväntingar. 

 

Vad du behöver: 

 • Vara proaktiv och motiverad för att ta itu med praktiska arbetsuppgifter
 • Känsla för teknik
 • Dokumenterad erfarenhet av god lagerhantering
 • Ha en flexibel och lösningsorienterad inställning
 • Dokumenterad erfarenhet av kundfokus
 • God erfarenhet av Microsoft Office
 • Flytande i både engelska och svenska
 • Ett rent belastningsregister 

 

Om oss 

Digital Realty förenar företag och data genom att tillhandahålla ett komplett utbud av lösningar för datacenter, colocation och interconnection. PlatformDIGITAL®, företagets globala datacenterplattform, ger kunderna en säker mötesplats för data och en beprövad lösningsmetod Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) för att driva innovation och effektivt hantera utmaningar med Data Gravity. Digital Realty ger sina kunder tillgång till de datacommunities som är viktiga för dem med ett globalt datacenternätverk med över 300 datacenter i mer än 50 storstäder i 25+ länder på sex kontinenter.

 

Vad vi har att erbjuda

Vår snabbt föränderliga affärssektor erbjuder möjligheten att vara en del av ett drivet och engagerat team som arbetar tillsammans för att förstå och möta de föränderliga behoven hos våra globala kunder. Kom med och bli en del av en stödjande och öppen miljö där du kan ta med hela dig själv till jobbet. Som en del av vårt team får du arbeta med människor från olika affärsområden, utmana vårt sätt att göra saker och omsätta dina idéer i handling. Vi ger dig också massor av utvecklingsmöjligheter så att du kan bygga upp en givande och framgångsrik karriär hos oss. Detta är en spännande tid att bli en del av vårt företag, så ansök nu och sätt din prägel på vår framtid.

 

Ansök nu

Är du intresserad av rollen som Site Assistant? Tjänsten är en tillsvidare anställning med anställning vid Digital Realtys kontor i Akalla, Stockholm. Om du har frågor om rollen, vänligen kontakta Customer Servicer Manager: Tom Sinclair eller HR-partner: Sarah Gunni Schierup. Urvalet pågår löpande.

____________________________________

 

If you have technical flair and a service-minded approach, you might be our new Site Assistant supporting our site in Stockholm! Your attitude says “I’ll fix that!”, nothing is too big or small. Maybe you’ve previously been a real estate office or handy-man, and now you’d like to be part of a big, global company leading within their business. Yes? Then keep on reading!

 

Your role

As a Site Assistant, you will get to work with several exciting tasks across the organisation. You will work with everything from receiving goods and handling our storage to keeping our site nice and clean. The tasks can be big or small, but everything we do is with a high-quality standard. You will interfere with both customers, suppliers and colleagues, who will all often need your support.

In the role as Site Assistant, you will be part of our Operations department, that consists of two teams. Customer Service that works directly with our customers and supports them with a broad number of daily tasks. Facility makes sure that all our critical infrastructure is working at an optimal level all year around. It is important to us to be customer-focused and use our strong teamwork to reach our customers’ expectations.

 

What you’ll need

 • To be proactive and motivated to do solve practical tasks
 • Technical-flair
 • Proven experience with effective storage management
 • A flexible and solution-oriented approach
 • Proven record of being customer-focused
 • Experience with Microsoft Office
 • To be fluent Swedish and English
 • A clean criminal record

 

A bit about us

Digital Realty brings companies and data together by delivering the full spectrum of data center, colocation and interconnection solutions. PlatformDIGITAL®, the company’s global data center platform, provides customers with a secure data meeting place and a proven Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) solution methodology for powering innovation and efficiently managing Data Gravity challenges. Digital Realty gives its customers access to the connected data communities that matter to them with a global data center footprint of 300+ facilities in 50+ metros across 25+ countries on six continents.

 

What we can offer you

Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers.  Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

 

Apply now

Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future. The position is a permanent position with employment at Digital Realty's office in Akalla, Stockholm. You can contact either Customer Service Manager, Tom Sinclair or HR Partner, Sarah Gunni Schierup in case of questions. Selection process is ongoing.