Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

Operations

Operation Admin Support

  Vanda 3, Stockholm

(for English, please see below)

Är du en strukturerad och serviceinriktad person? Då kan det vara just dig vi letar efter till vårt Operations team! Du ska ha ett öga för detaljer och kunna hantera många saker samtidigt. Kanske har du tidigare haft en administrativ roll i ett tekniskt team och nu känner för att ta steget till att bli en del av ett stort, globalt företag som är ledande inom branschen? Är svaret ja, då ska du fortsätta läsa!

Din roll

Som Operation Admin Support kommer du ha en viktig roll i vårt Operations team. Du kommer vara ansvarig för de dagliga administrativa arbetsuppgifterna men även supportera vår Service Operation Manager med varierande uppgifter. Lite exempel på vad dina arbetsuppgifter kan vara:

 • Ansvara för att uppdatera Service Management systemet
 • Upprätthålla serviceavtal med leverantörer
 • Säkerhetsställa så att processerna efterföljs
 • Vara mellanhand mellan Operations och Finance och hantera inköpsordrar och fakturor
 • Se till så att ändringsförfrågningar dokumenteras och lagras korrekt.

I rollen som Operation Admin Support kommer du vara en del av vår Operationsavdelning som består av två team. Customer Service-teamet som arbetar direkt gentemot våra kunder och supporterar dem med ett stort antal varierande uppgifter. Facility-teamet ser till så att all vår kritiska infrastruktur fungerar året runt. Du kommer även ha en kollega som har en liknande roll. För oss är det väldigt viktigt att man är kundfokuserad och att vi genom vårt välfungerande samarbete i teamen ser till att vi lever upp till våra kunders förväntningar.

Vi letar efter någon som..

 • Har erfarenhet från en liknande roll i ett tekniskt team, gärna från fastighetsförvaltning eller en underhållsavdelning
 • Har god förståelse för processer som finns i ett tekniskt inriktat team
 • Erfaren användare av Microsoft Office
 • Har erfarenhet av system för servicehantering/underhåll
 • Är serviceinriktad och kvalitetsfokuserad
 • Är strukturerad och kan hantera många saker samtidigt
 • Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift
 • Har ett rent belastningsregister

Om oss

Interxion: A Digital Realty Company är en ledande leverantör av operatörs- och molnneutrala datacentertjänster över hela EMEA. Med fler än 700 leverantörer av konnektivitet i över 100 datacenter fördelade över 13 europeiska länder står vi i hjärtat av internet och betjänar områden som finans, kommunikation, hälso-och sjukvård, kreativitet och underhållning. Som en del av Digital Realty har våra kunder nu tillgång till 49 storstäder fördelade över 6 kontinenter. Vi är över 2 800 kollegor runt om i världen som arbetar tillsammans, tar fram lösningar som förändrar livet och create connections that matter varje dag.

Vad vi har att erbjuda

Vår snabbt växande affärssektor erbjuder möjligheten att vara en del av ett drivet och engagerat team som arbetar tillsammans för att förstå och möta de föränderliga behoven hos våra globala kunder. Kom med och bli en del av en stödjande och öppen miljö där du kan vara dig själv på jobbet. Som en del av vårt team får du arbeta med människor från olika affärsområden, utmana vårt sätt att göra saker och omsätta dina idéer i handling. Vi ger dig också massor av utvecklingsmöjligheter så att du kan bygga upp en givande och framgångsrik karriär hos oss. Detta är en spännande tid att bli en del av vårt företag, så ansök nu och sätt din prägel på vår framtid.

Ansök nu

Är du intresserad av rollen som Operation Admin Support? Tjänsten är en tillsvidare anställning med anställning vid Interxions kontor i Akalla, Stockholm.

____________________________________

If you have structured approach and a service-minded approach, you might be our new colleague supporting our Operations team.  You have an eye for details and can handle several tasks at once. Maybe you’ve previously had an administrative role in a technical team, and now you’d like to be part of a big, global company leading within their business. Yes? Then keep on reading!

Your role

As Operation Admin Support you’ll have an important role in the Operations team, where you’re responsible for both the administrative tasks and support to our Service Operation Manager. The purpose is to secure preventive and corrective maintenance handling. These are some of the tasks:

 • Responsible for updating Service Management systems
 • Maintain serviceagreements with suppliers
 • Ensure processes are followed and follow up on those
 • Operations first point of contact to Finance and handle purchase orders and invoices
 • Ensure change requests are documented and stored correctly

In the role as Operation Admin Support, you will be part of our Operations department, that consists of two teams. Customer Service that works directly with our customers and supports them with a broad number of daily tasks. Facility makes sure that all our critical infrastructure is working at an optimal level all year around. You’ll have a colleague in a similar role. It is important to us to be customer-focused and use our strong teamwork to reach our customers’ expectations.

We are looking for someone who…

 • Has experience from a similar role in a technical oriented team, preferably from Facility Management or a Maintenance department
 • Has good understanding of the processes in a technical oriented team
 • Is an experienced user of Microsoft Office
 • Has experience with Service Management/Maintenance systems
 • Is service-oriented and focused on quality
 • Has a structured approach and able to multi-task when needed
 • Is fluent Swedish and English, verbal and in writing
 • Has a clean criminal record

A bit about us

Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloudneutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across six continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

What we can offer you

Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

Apply now

Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future. The position is a permanent position with employment at Digital Realty’s office in Akalla, Stockholm.

 

 

Your future colleagues

“I enjoy making our customers happy.”

Charlene G.
Senior Customer Success Manager, APAC

“It’s satisfying to work with such a collaborative group of talented yet humble people.”

Peter A.
VP of Design and Construction, Australia

“My team is amazing and getting to work with them makes every day memorable.”

Crystalyn R.
Real Estate Manager, Dallas, TX

“We all have a voice and are heard.”

Demi P.
Assistant Real Estate Manager, Portfolio Operations, Piscataway, New Jersey

Related vacancies

Facility Project Engineer

Stockholm
View vacancy    

Facility Engineer

Stockholm
View vacancy    

Operation Admin Support

Stockholm
View vacancy    

Site Assistant

Stockholm
View vacancy