Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

Operations

Operation Admin Support

  Industriparken 20a, Copenhagen

For English, please see below

Hvis du har en strukturet tilgang til dit arbejde og er service-minded, så er du muligvis den vi søger til vores Operations team. Du har et øje for detaljerne koblet med en evne til at have flere bolde i luften. Måske har du tidligere haft en administrativ rolle i et teknisk team, og nu vil du gerne være en del af en stor, global virksomhed som er førende i deres branche. Ja? Se med her!

Din rolle

Som Operation Admin Support kommer du til at have en vigtig rolle i Operations-teamet, hvor du er ansvarlig for både de administrative opgaver og support til vores Service Operation Manager. Formålet er at sikre forebyggende og korrekt håndtering af vores vedligeholdsaktiviteter. Et udsnit af opgaverne:

 • Ansvarlig for at opdatere Service Management systemer
 • Vedligeholde serviceaftaler med leverandører
 • Sikre at processer følges og følge op på disse
 • Være Operations kontakt til finansteamet, og håndtere af indkøbsordrer og faktureringer
 • Sikre at ændringsanmodninger bliver dokumenteret og opbevaret korrekt

I rollen som Operation Admin Support bliver du en del af vores Operation-afdeling, der består af to teams. Customer Service som arbejder direkte med vores kunder og hjælper dem dagligt med forskellige opgaver. Facility som sikrer at alt vores kritiske infrastruktur kører optimalt året rundt. Du får herudover en kollega i en lignende rolle. Det er vigtigt for os at have fokus på vores kunder, og bruge vores stærke teamwork til at indfri kundernes forventninger.

Den vi søger…

 • Har erfaring fra en lignede rolle i et teknisk orienteret team
 • Har en god forståelse af processerne i et teknisk team
 • Er en erfaren bruger af Microsoft Office
 • Har erfaring med Service Management/Maintenance systemer
 • Er serviceorienteret og fokuseret på kvalitet
 • Har en strukturet tilgang og evner at multi-taske når nødvendigt
 • Kan tale og skrive dansk og engelsk flydende
 • Har en ren straffeattest

Lidt om os

Digital Realty er en førende udbyder af operatør-og cloud-neutrale datacentertjenester på tværs af EMEA. Med mere end 700 konnektivitetsudbydere i mere end 100 datacentre i 13 europæiske lande, udgør vi rygraden af internettet –vi muliggør områder som finans, kommunikation, sundhedspleje, kreativitet, underholdning og andre essentielle områder som har indflydelse på vores daglige liv. Som en del af Digital Realty har vores kunder nu adgang til 49 metropoler på tværs af seks kontinenter. Vi har mere end 2.800 kolleger rundt om i verden, som alle arbejder sammen, udvikler løsninger som har indflydelse på mange menneskers liv i hele verden og skaber forbindelser, der er afgørende hver dag.

Vi kan tilbyde dig

Vores hurtigt udviklende forretningsområde, giver mulighed for at blive en del af et proaktivt og passioneret team, der arbejder sammen for at forstå og imødekomme de skiftende behov hos vores lokale og globale kunder. Hos os vil du blive en del af et supporterende og inkluderende arbejdsmiljø. Som en del af vores team, kommer du til at arbejde med kollegaer fra forskellige forretningsområder, du kommer til at udfordre den måde som vi gør ting på, og ligeledes omsætte dine idéer til handling. Der er gode udviklingsmuligheder, og vi ønsker netop at se vores medarbejdere i løbende udvikling, ligeledes med stort fokus på at fremme og avancere i deres professionelle karriere. Ansøg nu og vær med til at sætte dit præg på vores fælles fremtid.

Ansøg nu

Er du interesseret i denne rolle? Vi vokser hurtigt, så det er et godt tidspunkt at slutte sig til os og sætte dit præg på vores fremtid. Stillingen er en fast stilling med ansættelse på Digital Realtys kontor i Ballerup, København. Søg gennem linket. Alle kandidater behandles af Kelly Services. Spørgsmål kan henvendes til Winnie Andersen på +4533117070.

____________________________________

If you have structured approach and a service-minded approach, you might be our new colleague supporting our Operations team.  You have an eye for details and can handle several tasks at once. Maybe you’ve previously had an administrative role in a technical team, and now you’d like to be part of a big, global company leading within their business. Yes? Then keep on reading!

Your role

As Operation Admin Support you’ll have an important role in the Operations team, where you’re responsible for both the administrative tasks and support to our Service Operation Manager. The purpose is to secure preventive and corrective maintenance handling. These are some of the tasks:

 • Responsible for updating Service Management systems
 • Maintain serviceagreements with suppliers
 • Ensure processes are followed and follow up on those
 • Operations first point of contact to Finance and handle purchase orders and invoices
 • Ensure change requests are documented and stored correctly

In the role as Operation Admin Support, you will be part of our Operations department, that consists of two teams. Customer Service that works directly with our customers and supports them with a broad number of daily tasks. Facility makes sure that all our critical infrastructure is working at an optimal level all year around. You’ll have a colleague in a similar role. It is important to us to be customer-focused and use our strong teamwork to reach our customers’ expectations.

We are looking for someone who…

 • Has experience from a similar role in a technical oriented team, preferably from Facility Management or a Maintenance department
 • Has good understanding of the processes in a technical oriented team
 • Is an experienced user of Microsoft Office
 • Has experience with Service Management/Maintenance systems
 • Is service-oriented and focused on quality
 • Has a structured approach and able to multi-task when needed
 • Is fluent Danish and English, verbal and in writing
 • Has a clean criminal record

A bit about us

Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloudneutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across six continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

What we can offer you

Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

Apply now

Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future. The position is a permanent position with employment at Digital Realty’s office in Ballerup, Copenhagen. All applicants are reviewed by Kelly Services. If you have any questions, please contact Winnie Andersen at +4533117070.

Your future colleagues

“I enjoy making our customers happy.”

Charlene G.
Senior Customer Success Manager, APAC

“It’s satisfying to work with such a collaborative group of talented yet humble people.”

Peter A.
VP of Design and Construction, Australia

“My team is amazing and getting to work with them makes every day memorable.”

Crystalyn R.
Real Estate Manager, Dallas, TX

“We all have a voice and are heard.”

Demi P.
Assistant Real Estate Manager, Portfolio Operations, Piscataway, New Jersey

Related vacancies

Service Operation Manager

Copenhagen
View vacancy    

Service Continuity & Commissioning Engineer

Copenhagen
View vacancy