Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

Operations

Facility Engineer

  Industriparken 20a, Copenhagen

English text below

Din rolle
Vores kunder afhænger af os til at holde deres kritiske infrastuktur kørende sikkert og effektivt. I Facility spiller vi en vigtig rolle, og vi sikrer, at alt i vores datacentre opererer som det skal for vores kunder. Vores infrastruktur består bla. af diesel generatorer, chillers, UPS anlæg og brandsluksningssystemer. Det handler om at forstå vigtigheden af vores datacentres infrastruktur og arbejde tæt med andre teams fra virksomheden for at vedligeholde det effektivt. Det betyder at du vil blive involveret i en masse forskellige opgaver med stor mulighedf for at udvikle dine tekniske evner yderligere i en virksomhed, som fortsætter med at åbne nye datacentre på tværs af Europa.

Den vi søger

 • Har gerne 3-5 års erfaring som tekniker indenfor datacenter infrastruktur eller lokation med lignende infrastruktur.
 • Har en uddannelse som elektriker, elektrisk eller mekanisk ingeniør, marine ingeniør, maskinmester eller lignende.
 • Har stor viden om el og klimakontrol systemer.
 • Har viden om generator og chiller vedligehold.
 • Er detaljeorienteret og har en problemløsningen tilgang til sit arbejde.
 • Kan tale og skrive dansk og engelsk.
 • Har en ren straffeattest.

I stillingen som Facility Engineer arbejder du primært indenfor normal arbejdstid, men i rollen har du nogle uger med on call vagter. Vi ser derfor gerne, at du som ansøger har kørekort og adgang til bil.

Lidt om os
Interxion: A Digital Realty Company er en førende udbyder af operatør-og cloud-neutrale datacentertjenester på tværs af EMEA. Med mere end 700 konnektivitetsudbydere i mere end 100 datacentre i 13 europæiske lande, udgør vi rygraden af internettet –vi muliggør områder som finans, kommunikation, sundhedspleje, kreativitet, underholdning og andre essentielle områder som har indflydelse på vores daglige liv. Som en del af Digital Realty har vores kunder nu adgang til 49 metropoler på tværs af seks kontinenter. Vi har mere end 2.800 kolleger rundt om i verden, som alle arbejder sammen, udvikler løsninger som har indflydelse på mange menneskers liv i hele verden og skaber forbindelser, der er afgørende hver dag.

Lidt om vores team
Vores driftsteam holder vores kunders infrastruktur kørende trygt og sikkert. Vi har masser af muligheder for at påtage os en lang række af opgaver samt udvikle vores tekniske færdigheder. Vores team spiller en afgørende rolle i at sikre, at alt i vores datacentre fungerer, som det skal, det er lige fra at føre tilsyn med strøm og køling til vores brandslukningssystem.

Vi kan tilbyde dig
Vores hurtigt udviklende forretningsområde, giver mulighed for at blive en del af et proaktivt og passioneret team, der arbejder sammen for at forstå og imødekomme de skiftende behov hos vores lokale og globale kunder. Hos os vil du blive en del af et supporterende og inkluderende arbejdsmiljø. Som en del af vores team, kommer du til at arbejde med kollegaer fra forskellige forretningsområder, du kommer til at udfordre den måde som vi gør ting på, og ligeledes omsætte dine idéer til handling. Der er gode udviklingsmuligheder, og vi ønsker netop at se vores medarbejdere i løbende udvikling, ligeledes med stort fokus på at fremme og avancere i deres professionelle karriere. Ansøg nu og vær med til at sætte dit præg på vores fælles fremtid.

Ansøg nu
Er du interesseret i denne rolle? Vi vokser hurtigt, så det er et godt tidspunkt at slutte sig til os og sætte dit præg på vores fremtid.
Stillingen er en fast stilling med ansættelse på Interxions kontor i Ballerup, København.
Alle kandidater behandles af Kelly Services. Spørgsmål kan henvendes til Winnie Andersen på +4533117070.

____________________________________

Your role
Our customers rely on us to keep their vital infrastructure running safely and securely. In Facility we play a key role, ensuring everything in our data centres operates as it should for our customers. Our infrastructure consists of diesel generators, chillers, UPS, fire suppression systems and much more. It’s about understanding the importance of our data centre infrastructure and working closely with other teams across the business to maintain it effectively. This means you’ll be involved in a variety of tasks, with plenty of opportunities to develop your technical skills further as we continue to bring new data centres online across Europe.

What you’ll need

 • Preferably 3-5 years of experience as Technical Engineer in data center infrastructure or location with similar infrastructure.
 • Education as Electrician, Electrical or Mechanical Engineer, Marine Engineer or similar.
 • In-depth knowledge of electrical power supply and climate control systems.
 • Experience with generator and chiller maintenance.
 • Attention to detail and a problem-solving approach.
 • Proficient English & Danish.
 • A clean criminal record.

In the position as Facility Engineer, you work primarily during office hours, but the role also includes certain weeks of standby time. We therefore see that you who are applying have a driving license and access to a car.

A bit about us
Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloudneutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across six continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

A bit about our team
Our Operations team keeps our customers’ infrastructure running safely and securely. We get plenty of opportunities to take on a variety of tasks and develop our technical skills. From overseeing electrical power to cooling and fire suppression systems, our team plays a vital role in making sure everything in our data centers operates as it should.

What we can offer you
Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

Apply now
Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future.
The position is a permanent position with employment at Interxion's office in Ballerup, Copenhagen.
All applicants are reviewed by Kelly Services. If you have any questions, please contact Winnie Andersen at +4533117070.

Your future colleagues

“I enjoy making our customers happy.”

Charlene G.
Senior Customer Success Manager, APAC

“It’s satisfying to work with such a collaborative group of talented yet humble people.”

Peter A.
VP of Design and Construction, Australia

“My team is amazing and getting to work with them makes every day memorable.”

Crystalyn R.
Real Estate Manager, Dallas, TX

“We all have a voice and are heard.”

Demi P.
Assistant Real Estate Manager, Portfolio Operations, Piscataway, New Jersey