Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

Operations

Facility Project Engineer

  Industriparken 20a, Copenhagen

English text below

Din rolle
Vores datacentre skal fungere sikkert og effektivt på alle tidspunkter for at leve op til vores kunders behov. I denne rolle vil du blive en del af et Facility team som spiller en nøglerolle i at sikre alt fungerer som det skal. Vores infrastruktur består bla. af diesel generatorer, chillers, UPS anlæg og brandsluksningssystemer. I rollen som Facility Project Engineer vil du koordinere og facilitere de tekniske projekter i Facility teamet. Den vigtigste opgave består i at erstatte og udskifte vores ældre del af den kritisk infrakstruktur. Du forventes at sikre, at projekterne bliver leveret til tiden, korrekt og indenfor budget. Du skal kommunikere projekt status og mulige risici klart og tydeligt til Operation ledelsesteamet, og du skal arbejde tæt med Facility teamet med at koordinere og prioritere end-of-life aktiviteter. Denne rolle har en bred kontaktflade og en stor betydning på at sikre den fortsatte funktionalitet i vores datacentre.

Den vi søger

 • Har gerne 3-5 års erfaring som tekniker indenfor datacenter infrastruktur eller lokation med lignende infrastruktur.
 • Har en uddannelse som elektriker, elektrisk eller mekanisk ingeniør, marine ingeniør, maskinmester eller lignende.
 • Har stor viden om el og klimakontrol systemer.
 • Har viden om generator og chiller vedligehold.
 • Har erfaring med Life Cycle Management.
 • Er stærkt både kommunikativt og til projektledelse.
 • Kan tale og skrive dansk og engelsk.
 • Har en ren straffeattest.

Lidt om os
Interxion: A Digital Realty Company er en førende udbyder af operatør-og cloud-neutrale datacentertjenester på tværs af EMEA. Med mere end 700 konnektivitetsudbydere i mere end 100 datacentre i 13 europæiske lande, udgør vi rygraden af internettet –vi muliggør områder som finans, kommunikation, sundhedspleje, kreativitet, underholdning og andre essentielle områder som har indflydelse på vores daglige liv. Som en del af Digital Realty har vores kunder nu adgang til 49 metropoler på tværs af seks kontinenter. Vi har mere end 2.800 kolleger rundt om i verden, som alle arbejder sammen, udvikler løsninger som har indflydelse på mange menneskers liv i hele verden og skaber forbindelser, der er afgørende hver dag.

Lidt om vores team
Vores driftsteam holder vores kunders infrastruktur kørende trygt og sikkert. Vi har masser af muligheder for at påtage os en lang række af opgaver samt udvikle vores tekniske færdigheder. Vores team spiller en afgørende rolle i at sikre, at alt i vores datacentre fungerer, som det skal, det er lige fra at føre tilsyn med strøm og køling til vores brandslukningssystem.

Vi kan tilbyde dig
Vores hurtigt udviklende forretningsområde, giver mulighed for at blive en del af et proaktivt og passioneret team, der arbejder sammen for at forstå og imødekomme de skiftende behov hos vores lokale og globale kunder. Hos os vil du blive en del af et supporterende og inkluderende arbejdsmiljø. Som en del af vores team, kommer du til at arbejde med kollegaer fra forskellige forretningsområder, du kommer til at udfordre den måde som vi gør ting på, og ligeledes omsætte dine idéer til handling. Der er gode udviklingsmuligheder, og vi ønsker netop at se vores medarbejdere i løbende udvikling, ligeledes med stort fokus på at fremme og avancere i deres professionelle karriere. Ansøg nu og vær med til at sætte dit præg på vores fælles fremtid.

Ansøg nu
Er du interesseret i denne rolle? Vi vokser hurtigt, så det er et godt tidspunkt at slutte sig til os og sætte dit præg på vores fremtid.
Stillingen er en fast stilling med ansættelse på Interxions kontor i Ballerup, København.
Alle kandidater behandles af Kelly Services. Spørgsmål kan henvendes til Winnie Andersen på +4533117070.

_______________________________________________

Your role
Our datacentres need to be functioning safely and securely at all times to comply with our customers’ needs. In this role you’ll be joining a Facility team that play a key role in ensuring everything is operating as they should. Our infrastructure consists of diesel generators, chillers, UPS, fire suppression systems and much more. In this role you’ll be coordinating and facilitating the technical projects within the Facility team. The main task will consist of replacing critical end-of-life infrastructure projects in our datacentres. You’ll be expected to make sure projects are delivered on time, correctly and within budget. You should communicate project status and business risks clearly to the Operation Management team, and work closely with the Facility team to coordinate and prioritize end-of-life activities. This is a role with a broad latitude and great impact on ensuring the continued functioning of our datacentres.

What you’ll need

 • Preferably 3-5 years of experience as Technical Engineer in data center infrastructure or location with similar infrastructure.
 • Education as Electrician, Electrical or Mechanical Engineer, Marine Engineer or similar.
 • In-depth knowledge of electrical power supply and climate control systems.
 • Experience with generator and chiller maintenance.
 • Experience with Life Cycle Management.
 • Great project management and communications skills.
 • Proficient English & Danish.
 • A clean criminal record.

A bit about us
Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloudneutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across six continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

A bit about our team
Our Operations team keeps our customers’ infrastructure running safely and securely. We get plenty of opportunities to take on a variety of tasks and develop our technical skills. From overseeing electrical power to cooling and fire suppression systems, our team plays a vital role in making sure everything in our data centers operates as it should.

What we can offer you
Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

Apply now
Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future.
The position is a permanent position with employment at Interxion's office in Ballerup, Copenhagen.
All applicants are reviewed by Kelly Services. If you have any questions, please contact Winnie Andersen at +4533117070.

Your future colleagues

“I enjoy making our customers happy.”

Charlene G.
Senior Customer Success Manager, APAC

“It’s satisfying to work with such a collaborative group of talented yet humble people.”

Peter A.
VP of Design and Construction, Australia

“My team is amazing and getting to work with them makes every day memorable.”

Crystalyn R.
Real Estate Manager, Dallas, TX

“We all have a voice and are heard.”

Demi P.
Assistant Real Estate Manager, Portfolio Operations, Piscataway, New Jersey