Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

Sales

Contract Manager & Sales Support

  Vanda 3, Stockholm

Vi söker nu vår nya Contract Manager och Sales Support till vårt nordiska team. Så är du en person som är strukturerad, serviceinriktad och bra på att hålla flera bollar i luften samtidigt kan det vara just dig vi söker!

Din roll
Denna roll är viktig för säljteamets arbete genom att på ett professionellt och effektivt sätt erbjuda stöd i hanteringen av kundrelation och kundkonton. Din uppgift är att identifiera och förbättra proccesser och procedurer för att maximera effektiviteten i säljteamet. Detta arbete inkluderar implementering av effektiva processer och tillhandahållande av relevant data via Salesforce (CRM). Vår Sales Director och Key Account Manager är beroende av ditt stöd i det dagliga administrativa arbetet där det gäller att hantera säljprocesserna på ett professionellt sätt. Även våra kunder är beroende av dig: du kommer att hantera Contract Lifecyle Management-programmet och säkerställa att samtliga avtal och all kundinformation i våra system är uppdaterade.
Du kommer vara placerad på vårt kontor i Akalla, Stockholm, men du kommer att ingå i ett nordiskt team med kollegor även i Köpenhamn.

Vad du behöver

 • Ett strukturerat förhållningssätt med fokus på kvalitet
 • Erfarenhet från en liknande roll inom säljsupport och avtalshantering
 • Förmåga att prioritera och arbeta med olika projekt samtidigt
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta serviceinriktat och kundfokuserat
 • Mycket god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska
 • Kandidatexamen eller motsvarande kunskap från yrkeshögskola
 • Erfarenhet som superanvändare av Microsoft Office och Sales Force
 • Förekommer inte i belastningsregistret

Lite om oss
Interxion: A Digital Realty Company är en ledande leverantör av operatörs-och molnneutrala datacentertjänster över hela EMEA. Vi står i hjärtat av internet och betjänar områden som finans, kommunikation, hälso-och sjukvård, kreativitet och underhållning. Som en del av Digital Realty har våra kunder nu tillgång till 25 länder fördelade över sex kontinenter. Vi är över 3000 kollegor runt om i världen som arbetar tillsammans, tar fram lösningar som förändrar livet för människor.

A bit about our team
Vårt säljteam står i centrum för vår verksamhet och säkrar nya kunder. Från nätverks- och molntjänsteleverantörer till alla typer av stora globala, regionala och lokala företag. Vi hjälper till att identifiera våra kunders mål och gör det möjligt för dem att lyckas genom att kombinera vår strategiska kunskap om branschen, vårt tekniska kunnande om globala datacenterplattformar, PlatformDIGITAL®, med vår förmåga att utveckla starka partnerskap.

Vad vi kan erbjuda dig
Vår snabbt föränderliga affärssektor erbjuder möjligheten att vara en del av ett drivet och engagerat team som arbetar tillsammans för att förstå och möta de föränderliga behoven hos våra globala kunder. Kom med och bli en del av en stödjande och öppen miljö där du kan ta med hela dig själv till jobbet. Som en del av vårt team får du arbeta med människor från olika affärsområden, utmana vårt sätt att göra saker och omsätta dina idéer i handling. Vi ger dig också massor av utvecklingsmöjligheter så att du kan bygga upp en givande och framgångsrik karriär hos oss.Detta är en spännande tid att bli en del av vårt företag, så ansök nu och sätt din prägel på vår framtid.

Ansök nu
Är du intresserad av den här rollen? Vi växer snabbt vilket innebär att du just nu har ett gyllene tillfälle att sätta din prägel på vår framtid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med anställning på Interxions kontor i Stockholm. Du får gärna kontakta HR-partner Sarah Schierup om du vill veta mer. Urvalsprocessen pågår löpande.

_______________________________________________________________

We are looking for a new Contract Manager and Sales Support to our Nordic team, and if you are known to be structured, service-minded and great at balancing several tasks at once, you might be the one!

Your role
In this role you’ll be an important contributor to the Sales-team providing support in managing client relationships and handling accounts professionally and efficiently. You’ll identify and enhance processes and procedures to maximize the efficiencies of the Sales team. This will include implementing effective processes and making relevant data available through Salesforce (CRM). Our Sales Director and Key Account Manager depends on your support with all day-to-day administrative work to handle the solution sales processes in the most professional way. Our customers depend on you too: you will manage the Contract Lifecyle Management program, keeping all contracts up to date as well as all client information in our systems.
You’ll be based at our Stockholm office, but you’ll be part of a Nordic team with colleagues in Copenhagen.

What you’ll need

 • A structured approach with a focus on quality
 • Experience from a similar role within Sales support and contract management
 • Ability to balance priorities and work on different projects at the same time
 • A proven record of being service-minded and customer-focused
 • Excellent communication skills in both Swedish and English
 • Bachelor’s or business school qualification
 • Known to be a super user in Microsoft Office and Sales Force skills
 • A clean criminal record

A bit about us
Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloudneutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across six continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

A bit about our team
Our Sales team is at the sharp end of our business, securing new customers from network and cloud service providers through to all kinds of major global and regional enterprises and local businesses. We help identify the objectives of our customers and enable them to succeed by combining our strategic knowledge of the industry, technical knowledge of our global data center platform, PlatformDIGITAL®, with our ability to develop strong partnerships.

What we can offer you
Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

Apply now
Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future. The position is a permanent position with employment at Interxion's office in Akalla, Stockholm. You can contact HR Partner Sarah Schierup in case of questions. Selection process is ongoing.

Your future colleagues

“We come together to brainstorm the best solution and approach for our customers.”

Sandra C.
Sales Director, Colocation, Singapore

“The strong team spirit across my department motivates me to perform.”

Wai Yee L.
Sales Engineer, Singapore

“There’s a culture of sharing that opens the door to learn from colleagues and senior leaders.”

Krista C.
Senior Director, Sales Training & Enablement, New York City, NY