Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

Marketing

Marketing Coordinator

  Vanda 3, Stockholm

Har du en passion för marknadsföring? Vill du arbeta inom en av världens snabbast växande branscher? Letar du efter ett jobb där du kommer att arbeta med en bred mix av marknadsföringsmaterial och många uppgifter samtidigt? Har du god förståelse för datadriven marknadsföring och förmågan att genomföra dina projekt? Då ska du fortsätta att läsa! Vi är nämligen på jakt efter en ny marknadskoordinator till vårt nordiska team och vi ser fram emot att höra från just dig!

Din roll
Interxion söker en passionerad marknadskoordinator med ett naturligt intresse av att sätta kunden i fokus. Du kommer att ansvara för att genomföra vår marknadsföringsstrategi i samarbete med kompetenta kollegor såväl nationellt som internationellt. Du har ett nära samarbete med avdelningen för digital marknadsföring, grafisk design och innehållsskapande för att leverera övertygande kommunikation för en definierad målgrupp. Vår miljö har ett snabbt tempo och stor utvecklingspotential.
Här är några av uppgifterna som du kommer att utföra i din roll som marknadskoordinator:

 • Upprätthålla och implementera en definierad marknadsförings- och kommunikationsstrategi för Norden.
 • Bidra till och hantera leads och automatisera funnel- och marknadsföringsprocessen.
 • Planera och genomföra marknadsföringskampanjer.
 • Upprätthålla arbetet med en strategi som genererar leads med hjälp av planerade kampanjer.
 • Upprätthålla aktivitet i digitala kanaler.
 • Skapa innehåll och grafiska element.
 • Stödja verksamheten genom att planera och leverera webbinarier, seminarier och kundgenomgångar.
 • Hantera varumärkesprofilering och grafisk design.

Marknadsavdelningen är avgörande för vårt företag både när det gäller att säkra leads som leder till försäljning och att skapa ett enat varumärke och en gemensam kultur efter sammanslagningen av Interxion och Digital Realty. Som en del av det nordiska teamet har denna roll såväl stor inverkan som kreativ frihet, och agerar på uppdrag av företaget både online och offline. Du kommer att vara placerad på vårt Stockholmskontor och ha ett nära samarbete med både nordiska och globala kollegor.

Vad du behöver

 • Vi ser gärna att du har minst 2–3 års erfarenhet från en liknande roll.
 • Erfarenhet av digital marknadsföring och automatiserad marknadsföring.
 • Kunskap om traditionell och digital marknadsföring, innehållsskapande och marknadsföring i sociala medier.
 • En förståelse för olika B2B-försäljningsprocesser.
 • Erfarenhet av marknadsföring och kundevenemang.
 • Dokumenterad erfarenhet av projektledning.
 • Ett strukturerat arbetssätt, en positiv attityd och god kommunikationsförmåga.
 • Erfarenhet av InDesign, SalesForce och Marketo är en bonus.
 • Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Förekommer inte i belastningsregistret.

Lite om oss
Interxion: A Digital Realty Company är en ledande leverantör av operatörs-och molnneutrala datacentertjänster över hela EMEA. Vi står i hjärtat av internet och betjänar områden som finans, kommunikation, hälso-och sjukvård, kreativitet och underhållning. Som en del av Digital Realty har våra kunder nu tillgång till 25 länder fördelade över sex kontinenter. Vi är över 3000 kollegor runt om i världen som arbetar tillsammans, tar fram lösningar som förändrar livet för människor.

Lite om vårt Marketing team
Vårt marknadsföringsteam arbetar i en av världens snabbast växande och spännande branscher. Vi samarbetar med säljteamet för att utveckla effektiva strategier som hjälper till att bygga upp vår verksamhet och även säkerställa att vår företagsstrategi tillgodoser våra lokala marknadsbehov. Vårt team hjälper företaget att hålla världen uppkopplad och fortsätta växa genom att översätta våra unika erbjudanden till skräddarsydda kampanjer, innehåll och förslag för olika platser och kundsegment.

Vad vi kan erbjuda dig
Vår snabbt föränderliga affärssektor erbjuder möjligheten att vara en del av ett drivet och engagerat team som arbetar tillsammans för att förstå och möta de föränderliga behoven hos våra globala kunder. Kom med och bli en del av en stödjande och öppen miljö där du kan ta med hela dig själv till jobbet. Som en del av vårt team får du arbeta med människor från olika affärsområden, utmana vårt sätt att göra saker och omsätta dina idéer i handling. Vi ger dig också massor av utvecklingsmöjligheter så att du kan bygga upp en givande och framgångsrik karriär hos oss.Detta är en spännande tid att bli en del av vårt företag, så ansök nu och sätt din prägel på vår framtid.

Ansök nu
Är du intresserad av den här rollen? Vi växer snabbt vilket innebär att du just nu har ett gyllene tillfälle att sätta din prägel på vår framtid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med anställning på Interxions kontor i Akalla, Stockholm. Du får gärna kontakta HR-partner Sarah Schierup om du vill veta mer. Urvalsprocessen pågår löpande.

_______________________________________________________________

Do you have a passion for marketing? The desire to work within one of the world’s fastest growing sectors? Are you looking for a job where you’ll be working with the full marketing mix and several tasks at once? Do you have a good understanding of data-driven marketing and the ability to execute your projects? Then we are looking for a new Marketing Coordinator to join our Nordic team and we would love to hear from you!

Your role
Interxion are looking for a passioned Marketing Coordinator with a natural interest of putting the customer in focus. Here you will be responsible for executing the marketing strategy in collaboration with competent colleagues inside and outside the country. You’ll work closely with digital marketing, graphic design and content creation to deliver compelling communication for defined target audience. Our environment is fast paced with great opportunities for development.
These are snippet of some of the tasks you’ll do in this marketing role:

 • Maintain and execute on defined marketing and communication strategy for the Nordics.
 • Assist and manage lead-funnel and marketing automation.
 • Plan and execute marketing campaigns.
 • Maintain work on lead-generation strategy with planned campaigns.
 • Maintain activity on digital channels.
 • Create content and graphic elements.
 • Support the business with planning and delivering webinars, seminars and client briefings.
 • Manage branding and graphic design.

The Marketing department is crucial for our Company both in relation to securing leads to Sales and to creating a united brand and culture after Interxion and Digital Realty merged. As a part of the Nordic team, this role has a great impact and latitude, acting on behalf of the company both online and offline. You’ll be based at our Stockholm office and will be working closely with both Nordic and Global colleagues.

What you’ll need

 • Preferably 2-3 years of experience from a similar role.
 • Experience with digital marketing and marketing automation.
 • Knowledge of traditional and digital marketing, content marketing and social media marketing.
 • An understanding of B2B sales processes.
 • Experience with marketing and customer events.
 • Proven record of project management skills.
 • A structured approach, a can-do attitude and great communication skills.
 • Experience with InDesign, SalesForce and Marketo is a bonus.
 • Excellent verbal and writing communication skills in Swedish and corporate English.
 • A clean criminal record.

A bit about us
Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloud neutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across six continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

A bit about our team
Our Marketing team works in one of the world’s fastest-growing and exciting sectors. We collaborate with the Sales team to develop effective strategies that help build our business and also ensure our corporate strategy meets our local market needs. Our team helps the business keep the world connected and continue to grow by translating our unique offerings into bespoke campaigns, content and propositions for different locations and customer segments.

What we can offer you
Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

Apply now
Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future. The position is a permanent position with employment at Interxion's office in Akalla, Stockholm. You can contact HR Partner Sarah Schierup in case of questions. Selection process is ongoing.

Your future colleagues

“We are good at turning challenges into opportunities.”

Omer W.
Vice President, Marketing APAC, Singapore