Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

Finance

Executive Assistant, Nordic

  Vanda 3, Stockholm

(English text below)

Om du känner igen dig i att du är strukturerad, självgående och serviceinriktad, då ska du ta en titt på vår nya tjänst som Executive Assistant. Du kommer att ställas inför en mängd olika administrativa och ledningsrelaterade uppgifter, och din inverkan på vårt teams effektivitet kommer att vara av stor betydelse. Nyfiken? Läs vidare!

 

Din roll

Som vår nya Executive Assistant kommer du att stödja den nordiska ledningsgruppen med en mängd olika uppgifter. Huvudsyftet med din roll är att se till att effektiva administrationsprocesser finns på plats och genomförs. Uppgifterna kan vara allt från:

 • Att ansvara för organisering, inbjudan, förberedelse och administration av olika typer av möten
 • Att proaktivt följa upp åtgärdspunkter
 • Att ansvara för framtagning av mötesmaterial, exempelvis PowerPoint-presentationer
 • Att hantera den nordiska ledningsgruppens agendor
 • Att vara till hjälp vid arrangemang av affärsresor
 • Organisera och hjälpa till att genomföra interna företags evenemang
 • Att sköta den dagliga hanteringen av fakturor
 • Ansvar för inköp av kontorsmaterial och den tilldelade budgeten för detta

Dessa olika uppgifter innebär att du kommer att få stor handlingsfrihet och interagera med kollegor, kunder och leverantörer. Ingen dag i det här jobbet är den andra lik, men varje dag lämnar du jobbet med vetskapen om att det du gjort har haft en stor inverkan på teamets effektivitet och förmåga att prestera.
Denna tjänst är placerad på vårt kontor i Stockholm, men du kommer att ingå i ett nordiskt team med kollegor även i Köpenhamn.

 

Vad du behöver

 • Minst tre års erfarenhet från en liknande roll
 • Utmärkt organisatorisk och relationsbyggande förmåga
 • Förmåga att prioritera, hålla deadlines och arbeta med flera olika uppgifter samtidigt
 • Ett flexibelt, entusiastiskt och serviceorienterat arbetssätt
 • Tala flytande svenska och engelska
 • Ett rent utdrag från belastningsregistret

 

Lite om oss

Interxion: A Digital Realty Company är en ledande leverantör av operatörs-och molnneutrala datacentertjänster över hela EMEA. Vi står i hjärtat av internet och betjänar områden som finans, kommunikation, hälso-och sjukvård, kreativitet och underhållning. Som en del av Digital Realty har våra kunder nu tillgång till 25 länder fördelade över sex kontinenter. Vi är över 3000 kollegor runt om i världen som arbetar tillsammans, tar fram lösningar som förändrar livet för människor.

 

Vad vi kan erbjuda dig

Kom till oss och bli en del av ett drivet och engagerat team som tillsammans arbetar för att förstå och möta behoven hos våra globala kunder i en bransch i ständig förändring. Vi har en stöttande och öppen miljö där du alltid kan vara dig själv. Som en del av vårt team får du arbeta med människor från olika affärsområden, utmana vårt sätt att göra saker på och omsätta dina idéer i handling. Vi ger dig också utvecklingsmöjligheter så att du kan bygga upp utmanande och framgångsrik karriär hos oss. Vi befinner oss i en mycket spännande tid, så ansök nu och sätt din prägel på vår framtid.

 

Apply now

Är du intresserad av den här rollen? Vi växer snabbt vilket innebär att du just nu har ett gyllene tillfälle att sätta din prägel på vår framtid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med anställning på Interxions kontor i Stockholm. Du får gärna kontakta HR-partner Sarah Schierup om du vill veta mer. Urvalsprocessen pågår löpande.

____________________________________

 

If you can relate with being structured, self-propelled and service oriented, then have a look at our new position as Executive Assistant. You’ll face a broad variety of administrative and management related tasks, and your impact on the efficiency of our team will be of great importance. Curious? Please keep on reading!

 

Your role

As our new Executive Assistant, you’ll support the Nordic Management Team with a various number of tasks. The main purpose of the role is making sure efficient admin processes are in place and executed upon. The tasks can be anything from:

 • Organization, invitation, preparation and administration of various types of meetings
 • Proactively following up on action points
 • Be responsible for the creation of meeting materials, such as PowerPoints
 • Management of the Nordic Management Team’s agendas
 • Supporting with business travel arrangements
 • Organization and management of internal company events
 • Daily invoice administration
 • Management of office stock and assigned budget for this

These various tasks mean you’ll have a broad latitude and interact with colleagues, customers and suppliers. No day in this job will look the same, but everyday you’ll leave work knowing you’ve had a great impact on the team’s efficiency and ability to perform.
You’ll be based at our Stockholm office, but you’ll be part of a Nordic team with colleagues in Copenhagen.

 

What you’ll need

 • 3+ years’ experience from a similar role
 • Excellent organizational and relationship building skills
 • The ability to prioritize, meet deadlines and work on different tasks at the same time
 • A flexible, enthusiastic and service oriented approach
 • To be fluent in Swedish and English
 • A clean criminal record

 

A bit about us

Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloudneutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across six continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

 

What we can offer you

Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

 

Apply now

Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future. The position is a permanent position with employment at Interxion's office in Stockholm. You can contact either HR Partner Sarah Schierup in case of questions. Selection process is ongoing.

Your future colleagues

“What I enjoy most about working here are the people.”

Jun Seo P.
Senior Manager, Acquisitions, South Korea

“I’m proud to be part of our growth in APAC.”

Janice T.
Senior Director, Tax, Singapore

“Digital is a place where everyone feels included.”

Mabel T.
Senior Treasury Manager, Singapore

“Teamwork is part of our DNA.”

Serene W.
Senior Accounting Manager, Singapore

“It’s exciting to be part of the company’s success.”

Matt B.
Vice President, Portfolio Management APAC

“Our people consistently put collaboration above ego.”

Ricardo A.
Senior Director, Construction Accounting, San Francisco, CA