Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

Operations

Service Design & Transition Project Manager

  C/o dn.ex tryckeriet, Stockholm

(for English, please see below)

Som tekniskt kompetent, proaktiv och kundfokuserad? Då kanske det är du som blir vår nya Service Design & Transition Project Manager.

 

Din roll

I denna roll har du ett nära samarbete med våra kunder och dina kollegor i säljteamet för att med hjälp av din tekniska expertis implementera lösningar som uppfyller kundernas tekniska behov och stöttar säljprocessen. Det innebär att du kommer att koordinera komplexa tekniska projekt från implementering till servicelösning i våra datacenter, se till att vi följer tidplan, håller budget och uppfyller det vi utlovat i servicenivåavtalet. Du ansvarar för att välja leverantörer och underleverantörer och säkerställa att samarbetet med dem är bra och uppfyller alla relevanta krav. Dessa krav kan exempelvis innebära att säkerställa god hälsa och säkerhet, utföra testning, driftsättning, dokumentation och överlämning av färdiga kundsystem. I rollen ingår även att hantera kundernas tekniska behov genom att med regelbunden kundkontakt, förstå när deras behov ändras och rekommendera eventuella ändringar i servicenivåavtalet. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Stockholm och du kommer vara del av ett nordiskt team med kollegor i både Stockholm och Köpenhamn.

 

Vad du behöver

 • Ett proaktivt och problemlösande synsätt
 • Teknisk erfarenhet inom elektroteknisk eller industriell/mekanisk miljö – minst ca 5 år, gärna inom datacenter
 • Goda kunskaper om serveranslutningar, gärna med erfarenhet av elkraftmatning, klimatkontrollsystem och fiberoptiska kablar
 • Erfarenhet av roller med högt kundfokus och en vilja att lära dig nya färdigheter
 • Goda kunskaper inom projektledning
 • God kommunikationsförmåga på engelska och svenska
 • Yrkesteknisk utbildning eller relevant naturvetenskaplig eller teknisk examen, alternativt motsvarande erfarenhet av datacenter eller telekommunikation
 • Ett rent utdrag från belastningsregistret

 

Lite om oss

Interxion: A Digital Realty Company är en ledande leverantör av operatörs-och molnneutrala datacentertjänster över hela EMEA. Vi står i hjärtat av internet och betjänar områden som finans, kommunikation, hälso-och sjukvård, kreativitet och underhållning. Som en del av Digital Realty har våra kunder nu tillgång till 25 länder fördelade över sex kontinenter. Vi är över 3000 kollegor runt om i världen som arbetar tillsammans, tar fram lösningar som förändrar livet för människor.

 

Vad vi kan erbjuda dig

Kom till oss och bli en del av ett drivet och engagerat team som tillsammans arbetar för att förstå och möta behoven hos våra globala kunder i en bransch i ständig förändring. Vi har en stöttande och öppen miljö där du alltid kan vara dig själv. Som en del av vårt team får du arbeta med människor från olika affärsområden, utmana vårt sätt att göra saker på och omsätta dina idéer i handling. Vi ger dig också utvecklingsmöjligheter så att du kan bygga upp utmanande och framgångsrik karriär hos oss. Vi befinner oss i en mycket spännande tid, så ansök nu och sätt din prägel på vår framtid.

 

Ansök nu

Är du intresserad av den här rollen? Vi växer snabbt vilket innebär att du just nu har ett gyllene tillfälle att sätta din prägel på vår framtid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med anställning på Interxions kontor i Stockholm. Urvalsprocessen pågår.

____________________________________

Are you technically skilled, pro-active and customer-focused? Then you might be our new Service Design & Transition Project Manager.

 

Your role

Working closely with customers and our sales team, you’ll provide technical expertise to implement solutions to support the sales process and meet customers’ technical needs. This will involve overseeing a variety of complex technical projects, from implementations to service solutions, while making sure we meet all SLAs, timelines and budgets. So, you’ll be choosing vendors and subcontractors and liaising with them to make sure their work meets relevant requirements. This includes everything from overseeing health and safety to testing, commissioning, documenting and handing over completed customer systems. You’ll also manage customers’ technical needs by keeping regular contact, understanding when their needs change and recommending any SLA changes.
You’ll be based at our Stockholm office, but you’ll be part of a Nordic team with colleagues in Copenhagen.

 

What you’ll need

 • A pro-active and problem-solving approach
 • Engineering experience in an electro technical or industrial/mechanical environment – ideally a data centre and preferably a minimum of 5 years
 • Strong knowledge of server connections, ideally with experience of electrical power supply, climate control systems and fibre optic cabling
 • A proven record of being customer-focused and ready to learn
 • Good project management skills
 • Fluent communication skills in English and Swedish
 • Vocational technical education or a relevant Science or Engineering degree, or equivalent data centre or telecoms work experience
 • A clean criminal record

 

A bit about us

Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloudneutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across six continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

 

What we can offer you

Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

 

Apply now

Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future. The position is a permanent position with employment at Interxion's office in Stockholm, Sweden. Selection process is ongoing.

Your future colleagues

“I enjoy making our customers happy.”

Charlene G.
Senior Customer Success Manager, APAC

“It’s satisfying to work with such a collaborative group of talented yet humble people.”

Peter A.
VP of Design and Construction, Australia

“My team is amazing and getting to work with them makes every day memorable.”

Crystalyn R.
Real Estate Manager, Dallas, TX

“We all have a voice and are heard.”

Demi P.
Assistant Real Estate Manager, Portfolio Operations, Piscataway, New Jersey