Join our Talent Network
Skip to main content
Digital Realty
×

Operations

Site Assistant

  Industriparken 20a, Copenhagen

Site Assistant
Ballerup, Danmark

(for English, please see below)

 

Hvis du har teknisk flair og er service-minded, så er du muligvis vores nye Site Assistent til vores nye faciliteter i Ballerup!

 

Din rolle

Som Site Assistant kommer du til at arbejde med en række af spændende opgaver på tværs af organisationen. Du vil arbejde med alt fra varemodtagelse og lagerarbejde til at sikre pæne og ryddelige faciliteter. Opgaverne kan være store som små, men gennemgående er at vi arbejder med høje kvalitetsstandarder. Du vil have en bred kontaktflade til både kunder, leverandører og kollegaer, som ofte har brug for netop din hjælp.

I rollen som Site Assistant bliver du en del af vores Operation-afdeling, der består af to teams. Customer Service som arbejder direkte med vores kunder og hjælper dem dagligt med forskellige opgaver. Facility som sikrer at alt vores kritiske infrastruktur kører optimalt året rundt. Det er vigtigt for os at have fokus på vores kunder, og bruge vores stærke teamwork til at indfri kundernes forventninger.

 

Hvad du skal kunne

 • Være proaktiv og motiveret for at tage fat i praktisk arbejde
 • Have hænder skruet ordentligt på
 • Bevist erfaring med god lagerstyring
 • Have en fleksibel og løsningsorienteret tilgang
 • Vise erfaring med at være kundeorienteret
 • Have god erfaring med Microsoft Office
 • Tale og skrive dansk og engelsk flydende
 • Have en ren straffeattest

 

Lidt om os

Interxion: A Digital Realty Company er en førende udbyder af operatør-og cloud-neutrale datacentertjenester på tværs af EMEA. Med mere end 700 konnektivitetsudbydere i mere end 100 datacentre i 13 europæiske lande, udgør vi rygraden af internettet –vi muliggør områder som finans, kommunikation, sundhedspleje, kreativitet, underholdning og andre essentielle områder som har indflydelse på vores daglige liv. Som en del af Digital Realty har vores kunder nu adgang til 49 metropoler på tværs af seks kontinenter. Vi har mere end 2.800 kolleger rundt om i verden, som alle arbejder sammen, udvikler løsninger som har indflydelse på mange menneskers liv i hele verden og skaber forbindelser, der er afgørende hver dag.

 

Vi kan tilbyde dig

Vores hurtigt udviklende forretningsområde, giver mulighed for at blive en del af et proaktivt og passioneret team, der arbejder sammen for at forstå og imødekomme de skiftende behov hos vores lokale og globale kunder. Hos os vil du blive en del af et supporterende og inkluderende arbejdsmiljø. Som en del af vores team, kommer du til at arbejde med kollegaer fra forskellige forretningsområder, du kommer til at udfordre den måde som vi gør ting på, og ligeledes omsætte dine idéer til handling. Der er gode udviklingsmuligheder, og vi ønsker netop at se vores medarbejdere i løbende udvikling, ligeledes med stort fokus på at fremme og avancere i deres professionelle karriere. Ansøg nu og vær med til at sætte dit præg på vores fælles fremtid.

 

Ansøg nu

Er du interesseret i denne rolle? Vi vokser hurtigt, så det er et godt tidspunkt at slutte sig til os og sætte dit præg på vores fremtid. Stillingen er en fast stilling med ansættelse på Interxions kontor i Ballerup, København. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte enten HR Partner Sarah Schierup eller leder José Antonio Rodriguez Sierra. Udvælgelsesprocessen er i gang.

 

____________________________________

 

Site Assistant
Ballerup, Denmark

 

If you have technical flair and a service-minded approach, you might be our new Site Assistant supporting our new site in Ballerup!

 

Your role

As a Site Assistant, you will get to work with several exciting tasks across the organisation. You will work with everything from receiving goods and handling our storage to keeping our site nice and clean. The tasks can be big or small, but everything we do is with a high-quality standard. You will interfere with both customers, suppliers and colleagues, who will all often need your support.

In the role as Site Assistant, you will be part of our Operations department, that consists of two teams. Customer Service that works directly with our customers and supports them with a broad number of daily tasks. Facility makes sure that all our critical infrastructure is working at an optimal level all year around. It is important to us to be customer-focused and use our strong teamwork to reach our customers’ expectations.

 

What you’ll need

 • To be proactive and motivated to do solve practical tasks
 • Technical-flair
 • Proven experience with effective storage management
 • A flexible and solution-oriented approach
 • Proven record of being customer-focused
 • Experience with Microsoft Office
 • To be fluent Danish and English
 • A clean criminal record

 

A bit about us

Interxion: A Digital Realty Company, is a leading provider of carrier- and cloudneutral data centre services across EMEA. With more than 700 connectivity providers in over 100 data centres across 13 European countries, we are at the heart of the internet – powering finance, communication, healthcare, creativity, entertainment, life. As part of Digital Realty, our customers now have access to 49 metros across six continents. We’ve 2,800+ colleagues around the world who work together, come up with life-changing solutions and create connections that matter every day.

 

What we can offer you

Our rapidly evolving business sector offers the opportunity to be part of a courageous and passionate team who work together to understand and meet the changing needs of our global customers. Join us and you’ll be part of a supportive and inclusive environment where you can bring your whole self to work. As part of our team, you’ll get to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action. We’ll also give you plenty of development opportunities so you can build a rewarding and successful career with us. This is an exciting time to join our business so apply now and make your mark on our future.

 

Apply now

Interested in this role? We’re growing fast, so this is a great time to join us and make your mark on our future. The position is a permanent position with employment at Interxion's office in Ballerup, Copenhagen. You can contact either HR Partner Sarah Schierup or Manager José Antonio Rodriguez Sierra in case of questions. Selection process is ongoing.

Your future colleagues

“I enjoy making our customers happy.”

Charlene G.
Senior Customer Success Manager, APAC

“It’s satisfying to work with such a collaborative group of talented yet humble people.”

Peter A.
VP of Design and Construction, Australia

“My team is amazing and getting to work with them makes every day memorable.”

Crystalyn R.
Real Estate Manager, Dallas, TX

“We all have a voice and are heard.”

Demi P.
Assistant Real Estate Manager, Portfolio Operations, Piscataway, New Jersey